Vad kan man förvänta sig av näskirurgi

Nuförtiden är det mycket vanligt med plastikoperationer av näsan så kallad näskorrektion, (besök webbsidan http://astoriakliniken.se) och varje år genomförs detta ingrepp på ca: 1000-tals personer.

Näsan är ju särskilt utsatt för inspektion och alltför ofta är man inte tillfreds med utseendet på sin näsa. Andra har trånga näsgångar och vill ha bättre luftflöde genom en funktionell näskirurgi alternativt har personen råkat ut för ett tillbud som gjort näsan krökt alternativt missformat näsan på något annat sätt. Vi kan vara överens om att storleken samt strukturen av näsan har en mycket betydande influens gällande hur en person ser ut. Eftersom näsan är det mest kännetecknande för ansiktet, kan en subtil förändring bättra på utseendet avsevärt.Om du har undrat hur näskirurgi eller näsplastik skulle kunna bättra ditt utseende, självkänsla eller hälsa måste du känna till hur en näsoperation utförs och vad du kan förvänta dig.

Självfallet kan vi inte ge dig svar på alla dina frågor men om du skulle ha ytterliggare funderingar föreslår vi att du tar kontakt med en plastikkirurg för en rådfrågning.
Framgångsrik plastikkirurgi är ett resultat av ett gott samarbete mellan patient och kirurg. Förtroende, realistiska förhoppningar och medicinsk sakkunskap utvecklas i konsultation innan operationen och din läkare svarar på frågor om just dina behov.

Som med all ansiktskirurgi är bra hälsa och realistiska förväntningar en förutsättning.. Det är också relevant att förstå hur nasal kirurgi fungerar. Syftet är att bättra på näsan estetiskt vilket gör att den överenstämmer bättre med andra anletsdrag. Före operation finns det andra viktiga omständigheter som bör ta hänsyn till och det är patientens etnisk bakgrund, ålder och hudtyp.

Patienten måste vara mellan 15 till 16 år för att genomgå en operation av näsan därför det är då man nått full tillväxt. Det finns särfall ifall patientens andning är påtagligt försämrad.

Före beslut fattas om näsoperation kan kirurgen ibland också rekommendera hakplastik. Hakplastik utförs för att få de rätta storleksförhållanderna och få en bättre harmoni i ansiktet.

Inför en operation är valet av plastikkirurg mycket viktigt. Många ansiktskirurger är utbildade inom både öron, näsa, hals och kosmetisk plastikkirurgi vilket ger dig som patient den högsta nivån av skolning och kompetens. Din läkare kommer granska strukturen av näsan både in och utvändigt för att bedöma vad du kan förvänta dig av en operation. Du kommer vara tillfredsställd med resultatet om du har en saklig föreställning om vad en näsplastik kan och inte kan åstadkomma.

Kirurgen kommer grundligt gå igenom vilka förväntningar han har av en näskorrektion och upplysa dig om de risker som också finns. Efter att ni kommit fram mot ett gemensamt beslut om att fortsätta med en näsoperation kommer läkaren ta foto och med utgångspunkt i dessa resonera vilken potential som finns. Kirurgen kommer förklara hur den nasala strukturen inklusive brosk och ben kan skulpteras för att omforma näsan.

Efter att ha utfört en noggrann sjukdomshistoria kommer din läkare att tillhandahålla dig vägledning om anestesi samt kostnader för operationen.

Definitionen av näsplastik (rhinoplasty) är bokstavligen att forma näsan. Flertalet av snitt görs inne i näsan där de förblir osynliga. I vissa fall gör läkaren ett snitt emellan det hudområde som avskiljer näsborrarna. I nästa moment tar man bort eller omarrangeras en viss mängd underliggande ben och brosk för att åstadkomma en ny formad anatomi. Om t ex spetsen på näsan är för kraftig kan läkaren utforma brosk i detta område för att minska den i storlek. Vinkeln på näsan i proportion till övre läppen kan ändras för ett mer ungdomligt utseende alternativt för att omarbeta förvrängningar.
När näsplastiken är färdig och snitten är sydda sätter läkaren fast en skena på utsidan av näsan för att bevara den nya formen under läkningen. För att behålla stabiliteten längs efter skiljeväggen i luftvägarna kan man använda mjukt uppsugande material i näsan.


Tiden direkt efter en näsplastik
Under 5-8 dagar måste skenan som är placerad på näsan sitta kvar. Ditt ansikte kommer att kännas uppsvällt dagarna precis efter en näsplastik och du kan behöva ta smärtstillande medicin under en period. Du kommer förmodligen ha blånad och en mindre uppsvällning omkring ögonen som kan lindras genom kalla kompresser.

Det viktiga är att du följer plastikkirurgens anvisningar efter en näskorrektion. Under de närmsta dagarna ska man se till att hålla huvudet högt. Man tillåts ej exponeras för sol eller anstränga sig för att undvika risken för skador. Om du använder glasögon måste man säkra att glasen ej ger tryck på näsryggen. Det går bra att använda tejp alternativt andra material för att avlasta området där operationen utfördes.

Uppföljning efter näsplastik och under läkning är avgörande för att utfall ska kunna tryggas. Om du lägger märke till något ovanligt med näsan måste du omgående rapportera det här till din läkare.
Tags: